Przedmowa

Metoda Running Lean to pierwsza książka z nowej serii Lean Series. Po wydaniu w ubiegłym roku mojej książki The Lean Startup rozmawiałem z tysiącami przedsiębiorców i menedżerów z całego świata. Z prawdziwą przyjemnością wysłuchiwałem ich historii i starałem się odpowiadać na ich pytania. W zdecydowanej większości dotyczyły one wskazówek związanych z realizacją modelu Lean Startup w praktyce. Nie ma chyba nikogo, kto na tym polu dysponowałby szerszą wiedzą niż Ash Maurya.

„Praktyka bije teorię na głowę”. Kiedy po raz pierwszy przeczytałem te słowa na blogu Asha, wiedziałem, że będzie on dużym wzmocnieniem naszego raczkującego ruchu. Od tamtej pory Ash Maurya pozostaje niestrudzonym orędownikiem modelu Lean Startup. Konsekwentnie testuje ...

Get Metoda Running Lean. Iteracja od planu A do planu, który da Ci sukces. Wydanie II now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.