Rozdział 2. Planowanie projektu

Jeśli ktoś wybiera się na przejażdżkę, nie jest ważne, którędy pojedzie. Lecz jeśli jedzie z wizytą do straszliwej ciotuni Edyty na niedzielny obiad, lepiej, żeby nie zabłądził. Nieważne, jak szybko jedzie: jeśli pojechał złą drogą, to nie zdąży na czas. Kto nie chce zezłościć cioci, musi zaplanować trasę i czas podróży.

Zdarzają się organizacje, w których ludzie uważają, że nie mają czasu na planowanie, jak opisano w ramce w Kontakt z Rzeczywistością: Zapewnienie wystarczającego czasu planowania. Menedżerowie ciągle domagają się informacji, jak dużo zostało już zrobione, podczas gdy pracownicy wciąż zastanawiają się, co właściwie mają zrobić. Może okazać się, że trzeba będzie wykonać wszystko od nowa, bo nikt nie ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.