O'Reilly logo

Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Bonnie Biafore

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Praca nad wieloma projektami

Większość kierowników projektów zajmuje się kilkoma projektami jednocześnie. Mogą dysponować kilkoma mniejszymi projektami stanowiącymi część większego — na przykład podprojektami związanymi z konstruowaniem różnych części nowego samolotu. Czasem muszą również zarządzać jednocześnie osobnymi projektami. Niemal zawsze muszą współdzielić zasoby z kimś innym. W przypadku organizacji z wielką ilością projektów, korporacyjne oprogramowanie Microsoftu do zarządzania projektami (Project Server i Project Web Access) zapewniają narzędzia umożliwiające zarządzanie całym portfolio projektów („Wybranie właściwej wersji”). Natomiast MS Project 2007 (zarówno w wersji Standard, jak i Professional) zawiera funkcje umożliwiające ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required