Rozdział 24. Definiowanie własnych pól i formularzy

W poprzednim rozdziale przedstawiono wszystkie techniki wyświetlania żądanych informacji w programie MS Project 2007. W tym rozdziale tematyka ta zostanie rozwinięta. Można skonfigurować pola, aby śledzić informacje nieobsługiwane przez wbudowane pola programu MS Project 2007 i dodawać je do tabeli (Klejnot Wśród Kamieni: Gdzie jest ta kolumna?). Na przykład można utworzyć pole przechowujące liczbę linijek kodu napisanych dla każdego zadania związanego z rozwojem oprogramowania. Dysponując liczbą przepracowanych godzin oraz miarą ilości kodu, można obliczyć produktywność programistów.

Wbudowane formularze programu MS Project 2007, takie jak Formularz zadania (zwykle znajdujący się w dolnym panelu ...

Get Microsoft Project 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.