O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Nowy komponent: wyświetlacz 4-znakowy

W następnym projekcie dane będą prezentowane za pomocą 4-znakowego wyświetlacza LED sterowanego szeregowo (zob. Rysunek 3-1). To wyjątkowo wszechstronne narzędzie składa się z czterech 7-segmentowych wyświetlaczy LED umożliwiających wyświetlanie — jak nietrudno zgadnąć — czterech znaków jednocześnie (a także dwukropka i znaków dziesiętnych).

4-znakowy wyświetlacz LED (z lewej strony pokazano przód wyświetlacza, z prawej — tył)
Rysunek 3-1. 4-znakowy wyświetlacz LED (z lewej strony pokazano przód wyświetlacza, z prawej — tył)

Wyświetlacz 4-znakowy może prezentować wszystkie cyfry arabskie (od 0 do 9), a także 20 spośród 26 liter alfabetu łacińskiego (niektóre zarówno w formie wielkiej, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required