O'Reilly logo

Monitorowanie otoczenia z Arduino by Patrick Di Justo, Emily Gertz

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

Ta książka jest w całości poświęcona temu, jak sprawić, by niewidoczne stało się widoczne.

Każdy projekt to okazja do zaobserwowania określonego zjawiska w naszym otoczeniu i nauczenia się, jak krok po kroku zbudować proste, niedrogie urządzenie elektroniczne, które będzie mierzyło to zjawisko i przekazywało na zewnątrz wyniki pomiarów.

Każdy, kto zacznie swoją przygodę z monitorowaniem otoczenia, szybko zaczyna postrzegać świat wokół siebie w nowy, zupełnie inny sposób.

Wystarczy zbudować tester czystości wody, aby piękny, z pozoru czysty strumyk stał się pięknym strumykiem pełnym rozpuszczonych substancji (zob. Rozdział 5.).

Po zbudowaniu gadżetu mierzącego temperaturę i wilgotność szybko odkrywamy, że południe wcale nie jest najcieplejszą ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required