O'Reilly logo

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III by James George, Jason Beaird

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Układ i kompozycja

Dla wielu web deweloperów, w tym dla mnie samego, najtrudniejszym etapem procesu projektowania witryny jest sam początek. Wyobraź sobie siebie siedzącego przy biurku jedynie z kubkiem kawy i wizytówką potencjalnego klienta, który potrzebuje prostej korporacyjnej strony internetowej. Zwykle wizytówka mówi wiele o charakterze przedsiębiorstwa i dlatego może ona stanowić wspaniałe źródło pomysłów.

Niestety, nie jest tak w przypadku wizytówki firmy Smith’s Services, widocznej na Rysunek 1-1. Tylko czerń i biel, suchy tekst zero charakteru. Ohyda! Kompletny brak wyrazu. No więc jak zacząć? Przede wszystkim potrzebujesz planu... i musisz koniecznie skontaktować się z panem Smithem. Jego uwagi, informacje o tym, co jego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required