O'Reilly logo

Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych. Wydanie III by James George, Jason Beaird

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Obraz

Od samego początku tej książki omawiałem formy prezentacji obrazu — zaczynając od kompozycji strony, przez kolor i teksturę, po krój pisma. Czemu więc poświęcam mu jeden rozdział pod sam jej koniec? Tak jak z typografią, istnieje wiele praktycznych kwestii, które trzeba wziąć pod uwagę przy doborze obrazu — włączając w to typy plików, rozdzielczość grafik i źródła fotografii. Oczywiście aspekt artystyczny tego tematu jest równie ważny i zasługuje na osobne miejsce w dyskusji.

Wybór elementów ilustrujących, fotograficznych czy ikon do kompozycji witryny wymaga znajomości zasad projektowania omówionych przez mnie w poprzednich rozdziałach. Dla przykładu spójrz na Rysunek 5-1. Chciałem użyć zdjęcia aparatu fotograficznego u góry ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required