O'Reilly logo

Nowe usługi 2.0. Przewodnik po analizie zbiorów danych by Toby Segaran

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wykrywanie grup

W Rozdział 2. omówiono sposoby znajdowania rzeczy blisko ze sobą powiązanych. Na przykład możliwe jest znalezienie kogoś, kto ma podobne gusta filmowe. W bieżącym rozdziale zostały rozwinięte te pomysły i wprowadzono pojęcie grupowania danych, czyli metodę wykrywania i wizualizacji grup rzeczy, osób lub pomysłów, które są ze sobą blisko powiązane. Wyjaśniono także, jak przygotować dane z różnych źródeł, omówiono dwa odmienne algorytmy grupowania, a także podano dodatkowe informacje o miarach odległości i zamieszczono prosty kod wizualizacji służący do wyświetlania wygenerowanych grup oraz metod prezentowania bardzo złożonych zbiorów danych w dwóch wymiarach.

Grupowanie jest często wykorzystywane w zastosowaniach związanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required