O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Przemieszczanie danych w obrębie arkusza

Tworzenie prostych arkuszy jest dobrym sposobem na to, aby poznać działanie Excela. Jednak w prawdziwym życiu często zachodzi potrzeba budowania bardziej skomplikowanych arkuszy — takich, które rosną i zmieniają się wraz z wpisywaniem kolejnych informacji. Weźmy na przykład arkusz wydatków, który utworzyłeś w Rozdział 9. — możesz do niego dodać kolejne informacje (powiedzmy, na temat sklepów, w których zostały kupione poszczególne produkty) albo zmienić kolejność wybranych kolumn. Dokonanie tych zmian wymaga umiejętności, które zostały opisane w tym rozdziale.

Rozdział ten omawia podstawy modyfikowania arkuszy, czyli zaznaczanie komórek, przemieszczanie danych z jednego miejsca w drugie oraz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required