O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 28. Opanowywanie arkusza danych

WRozdział 26. poznałeś arkusz danych — wygodny i łatwy sposób przeglądania i edycji zawartości tabeli. Dowiedziałeś się, że arkusz danych nie jest najlepszym miejscem na tworzenie tabeli (Widok projektu jest lepszym wyborem dla osób chcących mieć pełną kontrolę nad bazą danych). Jednak arkusz danych jest świetnym narzędziem do przeglądania rekordów w tabeli, edytowania ich i wstawiania nowych danych.

Dzięki doświadczeniu nabytemu podczas tworzenia tabeli Lalki (Aby Zyskać Na Czasie: Planowanie bazy danych dla początkujących) prawdopodobnie praca z arkuszem danych nie jest już dla Ciebie kłopotliwa. Jednak większość tabel jest znacznie większa od poprzednich przykładów. Mimo wszystko, jeżeli chcesz śledzić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required