O'Reilly logo

Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by E. Moore, Matthew MacDonald, Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 32. Tworzenie raportów

Istnieje wiele powodów, dla których może być potrzebna papierowa kopia danych z dbałością przechowywanych w Accessie. Mając dobry wydruk, możesz:

  • Przenosić informacje, nie zabierając ze sobą komputera. Na przykład możesz zabrać ze sobą listę zakupów.

  • Udostępniać informacje osobom nieużywającym Accessa. Na przykład możesz wręczać innym osobom katalogi produktów, formularze zamówień czy rozkłady zajęć.

  • Przeglądać szczegóły poza biurem. Na przykład możesz wyszukiwać błędy, wracając autobusem do domu.

  • Zadziwić szefa. Mimo wszystko trudno dyskutować z 286 stronami surowych danych.

W Rozdział 28. dowiedziałeś się, jak można bezpośrednio z arkusza danych wydrukować surowe dane przechowywane w tabeli. Ta technika jest wygodna, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required