O'Reilly logo

Perl. Mistrzostwo w programowaniu by Brian d foy

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Nie wyłączać myślenia

Mierzenie wydajności bywa zwodnicze, kiedy pozwalamy, żeby komputer myślał za nas. Moduł Benchmark może wypluwać liczby przez cały dzień, ale jeśli nie wiemy, co robimy albo co te liczby właściwie znaczą, testy są bezużyteczne. Mogą nawet wprowadzić nas w błąd. Mam zresztą wzięty z życia przykład, który pokazuje, dlaczego nie należy ufać testom wydajności.

Część kursu Intermediate Perl w Stonehenge dotyczy transformacji Schwartza, która wykorzystuje buforowanie kluczy, aby uniknąć powielania pracy podczas sortowania. Transformacja Schwartza powinna być szybsza, zwłaszcza w przypadku wielu elementów i bardziej skomplikowanych obliczeń na kluczu sortowania. Omówiliśmy to w Rozdział 9. książki Perl dla średnio zaawansowanych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required