Wstawianie grafiki wykonanej w programie Adobe Illustrator

W dokumentach Photoshopa można umieszczać elementy graficzne wykonane w innych programach, na przykład w Illustratorze. W tej części lekcji umieścimy w naszym obrazie taką grafikę jako obiekt inteligentny. Następnie będziemy ten obiekt edytować, skalować i wzbogacać rozmaitymi efektami.

Notatka

Do wykonania jednego z ćwiczeń w tej części lekcji (opisanego w punkcie „Edycja obiektu inteligentnego”) niezbędny będzie program Adobe Illustrator. W przypadku jego braku można poprzestać na przestudiowaniu poszczególnych etapów tego ćwiczenia.

Umieszczanie grafiki

  1. Wybieramy polecenie Plik/Umieść. W oknie dialogowym Umieść odszukujemy folder pslekcja02, który został skopiowany z płyty ...

Get Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.