O'Reilly logo

Photoshop CS3 PL. Multimedialny trener by AGI Creative Team, Jennifer Smith

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wstawianie grafiki wykonanej w programie Adobe Illustrator

W dokumentach Photoshopa można umieszczać elementy graficzne wykonane w innych programach, na przykład w Illustratorze. W tej części lekcji umieścimy w naszym obrazie taką grafikę jako obiekt inteligentny. Następnie będziemy ten obiekt edytować, skalować i wzbogacać rozmaitymi efektami.

Notatka

Do wykonania jednego z ćwiczeń w tej części lekcji (opisanego w punkcie „Edycja obiektu inteligentnego”) niezbędny będzie program Adobe Illustrator. W przypadku jego braku można poprzestać na przestudiowaniu poszczególnych etapów tego ćwiczenia.

Umieszczanie grafiki

  1. Wybieramy polecenie Plik/Umieść. W oknie dialogowym Umieść odszukujemy folder pslekcja02, który został skopiowany z płyty ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required