O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie nowego dokumentu

Niemal każdą czynność w Photoshopie można wykonać na kilka różnych sposobów — nie inaczej jest w przypadku tworzenia nowego dokumentu. Owszem, można tego dokonać za pomocą polecenia File/New (Plik/Nowy), ale skrót Ctrl+N (+N w Mac OS) pozwala to zrobić szybciej. Niezależnie od wybranej metody na ekranie pojawi się okno dialogowe New (Nowy), pokazane na Rysunek 2-1.

Przypuszczasz zapewne, że nie ma nic prostszego od nazywania dokumentów. Przecież wystarczy w polu Name (Nazwa) wpisać cokolwiek — i gotowe, prawda? Niekoniecznie. Oto kilka kwestii, o których warto pamiętać:

  • Jeśli używasz komputera Mac, nie zaczynaj nazwy od ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required