O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zapisywanie plików

Jeśli włożysz mnóstwo pracy w stworzenie fantastycznego dzieła, nie zapomnij go zapisać, bo w przeciwnym razie... nigdy go już nie zobaczysz. Podobnie jak w przypadku dowolnego innego programu, pamiętaj o tym, by zacząć zapisywać projekt jak najwcześniej, a potem jak najczęściej, dzięki czemu będziesz miał pewność, że w razie niespodziewanej awarii komputera albo zaniku prądu Twoje starania nie pójdą na marne.

Podpowiedź

Photoshop CS6 jest wyposażony w nową funkcję automatycznego odzyskiwania plików, która zapisuje edytowany dokument co 10 minut (odstęp czasu można zmienić w sposób opisany w ramce w Notatka). Kolejną nowością w CS6 jest możliwość kontynuowania pracy w trakcie zapisywania dokumentu w tle, dzięki czemu nie musisz ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required