O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Otwieranie istniejącego dokumentu

Otwieranie plików w większości programów przebiega bardzo prosto — i nie inaczej jest w Photoshopie. Ze względu na wielość obsługiwanych formatów i uniwersalność Photoshop oferuje jednak kilka dodatkowych opcji, niedostępnych w innych aplikacjach. Potrafi on między innymi otwierać rysunki Adobe Illustratora, zdjęcia Camera Raw („Obsługa plików RAW”), obrazy JPEG, GIF, PNG, TIFF, EPS oraz dokumenty PDF („Otwieranie ostatnio edytowanych plików”), a także pliki Collada DAE, Google Earth 4 KMZ, Scitex CT, Targa i kilka innych, o których większość ludzi nigdy nie słyszała.

Notatka

Photoshop CS6 obsługuje jeszcze więcej formatów, w tym pliki takie jak JPS i PNS (są to pary obrazów rejestrowane przez aparaty z dwoma obiektywami ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required