O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Układanie otwartych okien

Ramka aplikacji oraz mechanizm otwierania projektów w zakładkach ułatwiają zarządzanie wieloma otwartymi dokumentami. Jeśli wyłączysz ramkę aplikacji (w Mac OS), to po pewnym czasie dokumenty rozpełzną się po całym ekranie. Nieposłuszne okna można jednak bardzo łatwo doprowadzić do porządku za pomocą poleceń znajdujących się w menu Window/Arrange (Okno/Ułóż) — patrz Rysunek 2-13.

Polecenia znajdujące się w menu Window/Arrange (Okno/Ułóż) umożliwiają uporządkowanie zamieszania z oknami dokumentów poprzez ich eleganckie rozmieszczenie obok siebie (rysunek u góry) albo ułożenie w kaskadę (rysunek na dole). (Dokumentów otwartych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required