O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Podstawy tworzenia zaznaczeń

A w ogóle to dlaczego te zaznaczenia są takie fajne? Z wielu powodów. Po utworzeniu zaznaczenia możesz poddać je wielu przydatnym zabiegom:

  • Wypełnić je kolorem albo próbką faktury pobraną z tła. Polecenie Edit/Fill (Edycja/Wypełnij) albo warstwa wypełniająca typu Solid Color (Kolor kryjący) powodują wypełnienie całej warstwy jednolitym kolorem, ale jeśli najpierw utworzysz zaznaczenie, będziesz mógł zamalować tylko obejmowany przez nie fragment. Polecenia Fill (Wypełnij) w połączeniu z zaznaczeniem można użyć także do usunięcia postaci ze zdjęcia, tak jak gdyby nigdy jej tam nie było (patrz „Zastosowanie opcji Content-Aware (Uwzględnianie zawartości)”).

  • Obrysować je konturem. Do dowolnego zaznaczenia możesz dodać obrys ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required