O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wielcy uzdrawiacze

Jedne z najprostszych zabiegów retuszerskich polegają na usunięciu ciemnych kręgów i worków pod oczami, a także na wyeliminowaniu rozmaitych przebarwień i pryszczy. Kiedyś trzeba było w tym celu klonować (powielać) fragmenty skóry i zasłaniać nimi wybrany detal, co tak naprawdę nigdy nie wyglądało naturalnie: różnice w fakturze i karnacji zawsze rzucały się w oczy. Obecnie Photoshop jest wyposażony w znakomite narzędzia opracowane specjalnie do retuszowania skóry. Zamiast łatać skórę za pomocą klonowania, narzędzia te umożliwiają precyzyjne dopasowanie kopiowanego detalu do docelowego otoczenia w sposób zapewniający zgodność tonacji i faktury obydwu fragmentów (patrz Rysunek 10-1).

U góry: Oto czarodziejskie narzędzia Photoshopa ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required