O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Zaznaczanie obszarów o nieregularnych kształtach

Nietrudno sobie wyobrazić, że obszary o nieregularnych kształtach lub niejednolitej kolorystyce mogą być wyjątkowo uciążliwe do zaznaczenia. Na szczęście Photoshop jest wyposażony w kilka narzędzi, które ułatwiają wykonywanie tego typu zadań. W tej części rozdziału zapoznasz się z trzema wariantami narzędzia Lasso oraz narzędziem Pen (Pióro), a także kilkoma metodami zastosowania tych narzędzi umożliwiającymi zaznaczenie kłopotliwych detali.

Narzędzia Lasso

Do grupy lass należą trzy narzędzia służące do odręcznego zaznaczania wybranego fragmentu obrazu. Jeśli jesteś wirtuozem myszy albo używasz tabletu (patrz ramka w Klinika zaawansowanego użytkownika: Zostań artystą malarzem), to jest całkiem możliwe, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required