Konfigurowanie pędzli

Po opanowaniu posługiwania się narzędziem Brush (Pędzel) zachęcam Cię do poeksperymentowania z jego ustawieniami. Może chciałbyś zmienić odstęp między kolejnymi śladami pędzla na przestrzeni jednego pociągnięcia, a może zależy Ci na uzyskaniu ciekawej faktury albo innego efektu? Jeśli tak, zajrzyj do panelu Brush (Pędzel), zilustrowanego na Rysunek 12-24, w którym można skonfigurować działanie pędzla na niezliczone sposoby. Aby go otworzyć, wydaj polecenie Window/Brush (Okno/Pędzel).

Panel Brush (Pędzel) jest wyposażony w mrowie parametrów i opcji decydujących o działaniu pędzli. Opanowanie tych ustawień pozwoli Ci na tworzenie ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.