O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Konfigurowanie pędzli

Po opanowaniu posługiwania się narzędziem Brush (Pędzel) zachęcam Cię do poeksperymentowania z jego ustawieniami. Może chciałbyś zmienić odstęp między kolejnymi śladami pędzla na przestrzeni jednego pociągnięcia, a może zależy Ci na uzyskaniu ciekawej faktury albo innego efektu? Jeśli tak, zajrzyj do panelu Brush (Pędzel), zilustrowanego na Rysunek 12-24, w którym można skonfigurować działanie pędzla na niezliczone sposoby. Aby go otworzyć, wydaj polecenie Window/Brush (Okno/Pędzel).

Panel Brush (Pędzel) jest wyposażony w mrowie parametrów i opcji decydujących o działaniu pędzli. Opanowanie tych ustawień pozwoli Ci na tworzenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required