O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Modyfikowanie zaznaczeń

Profesjonaliści nie zadowalają się poprawnymi zaznaczeniami, lecz dążą do doskonałości — to zasadnicza różnica, jaka dzieli ich od photoshopowych żółtodziobów. Na kilku kolejnych stronach poznasz wiele sposobów na modyfikowanie, kształtowanie i zapisywanie zaznaczeń.

Poprawianie krawędzi

Bezdyskusyjnie najlepszy modyfikator konturów zaznaczeń to okno dialogowe Refine Edge (Popraw krawędź), pokazane na Rysunek 4-18. Doskonale nadaje się ono do zaznaczania skomplikowanych detali, takich jak sierść i włosy. W oknie tym zostało zgromadzonych wiele ustawień i narzędzi do korygowania wyglądu krawędzi zaznaczeń, które w starszych wersjach Photoshopa były rozproszone w różnych miejscach. Zawiera ono także niezwykle przydatne podglądy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required