O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Najprostsze sztuczki z kanałami

Wiesz już, co w kanałach piszczy, pora więc na zapoznanie się z tym, co ciekawego można z nimi zrobić. W tej części rozdziału przeczytasz o kilku podstawowych, praktycznych sztuczkach z kanałami, a w dalszej części książki znajdziesz garść innych technik wymagających użycia tych przydatnych struktur.

Zaznaczanie obiektów za pomocą kanałów

Z Rozdział 4. dowiedziałeś się, że sztuka tworzenia zaznaczeń polega przede wszystkim na umiejętności doboru właściwych narzędzi na początek, tak by później było jak najmniej pracy przy poprawianiu wstępnego kształtu zaznaczenia. Jeśli obiekt, który zamierzasz zaznaczyć, dość silnie kontrastuje z tłem, to możesz spróbować uzyskać potrzebne zaznaczenie za pomocą kanałów. Należy w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required