O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kadrowanie

Profesjonalne zdjęcia nie bez powodu wyglądają tak dobrze. Oprócz tego, że są wykonywane zaawansowanymi aparatami i poddawane wyrafinowanym sztuczkom w czasie postprodukcji, są też znakomicie skomponowane bądź wykadrowane (albo jedno i drugie). Kadrowanie oznacza eliminowanie niepotrzebnych elementów zdjęcia poprzez przycięcie jego zewnętrznych części. Poprawne kadrowanie akcentuje główny motyw i przyciąga do niego uwagę widza, zaś złe jest... no cóż, po prostu złe, o czym możesz się przekonać na Rysunek 6-1.

Po lewej: Źle wykadrowane zdjęcie może rozpraszać uwagę zbędnymi detalami rozmieszczonymi w pobliżu brzegów kompozycji. Przykładem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required