Kadrowanie

Profesjonalne zdjęcia nie bez powodu wyglądają tak dobrze. Oprócz tego, że są wykonywane zaawansowanymi aparatami i poddawane wyrafinowanym sztuczkom w czasie postprodukcji, są też znakomicie skomponowane bądź wykadrowane (albo jedno i drugie). Kadrowanie oznacza eliminowanie niepotrzebnych elementów zdjęcia poprzez przycięcie jego zewnętrznych części. Poprawne kadrowanie akcentuje główny motyw i przyciąga do niego uwagę widza, zaś złe jest... no cóż, po prostu złe, o czym możesz się przekonać na Rysunek 6-1.

Po lewej: Źle wykadrowane zdjęcie może rozpraszać uwagę zbędnymi detalami rozmieszczonymi w pobliżu brzegów kompozycji. Przykładem ...

Get Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.