O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Obracanie i zniekształcanie

Photoshop oferuje wiele sposobów na obracanie, deformowanie i przekształcanie obrazów. Są to bardzo cenne, przydatne techniki, które warto znać. Obrócenie zdjęcia może nadać mu ciekawszą formę (jak to było w przypadku „odbitki z polaroida” w „Tworzenie ramek jak z polaroida”), pozwala zmienić kierunek pionowych obiektów na poziomy (i na odwrót) oraz umożliwia wyprostowanie tych elementów, które były przechylone. Zniekształcanie przydaje się w przypadku obiektów albo napisów, które chcesz pochylić albo nieznacznie obrócić z jednej strony. Można je zastosować także do uzyskania efektów polegających na zanikaniu napisu (albo innego obiektu) w oddali zgodnie z regułami perspektywy. Z kolei funkcja Puppet Warp (Wypaczenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required