O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wycinanki

Najprostszy sposób na połączenie dwóch obrazów polega na umieszczeniu ich na osobnych warstwach w tym samym dokumencie i wycięciu w jednym z nich otworu, przez który będzie widać warstwę pod spodem. Nie jest to może najbardziej eleganckie rozwiązanie, ale skuteczne. W ten sposób można na przykład zastąpić nudny widok z okna czymś znacznie bardziej ekscytującym; na przykład opalającym się przystojniakiem z Rysunek 7-1. Wystarczy wyciąć w oknie otwór, by obiekty znajdujące się pod spodem wypełniły puste miejsce.

Najprostszy sposób na połączenie zdjęć: wyciąć w jednym otwór, przez który widać drugą fotografię.Po zaznaczeniu przyszłego otworu ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required