O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Klonowanie między dokumentami

Narzędzie Clone Stamp (Stempel) doskonale nadaje się do eliminowania niepożądanych odblasków światła („Retuszowanie odblasków światła oraz cieni”) i dorabiania ludziom trzeciego oka na portretach, ale ma także wiele innych zastosowań. Można na przykład użyć go do skopiowania fragmentów obrazu z jednego otwartego dokumentu do innego. Za pomocą panelu Clone Source (Powielanie źródła) można pobrać próbki nawet pięciu różnych źródeł znajdujących się w tym samym projekcie albo innych dokumentach Photoshopa, przy czym źródłem jest tutaj kopiowany obiekt. Oto przepis na sklonowanie fragmentu jednego obrazu do drugiego:

  1. Otwórz dokument źródłowy — obraz, z którego będziesz kopiował (możesz otworzyć ich kilka) — oraz dokument ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required