O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Retuszowanie odblasków światła oraz cieni

Błyszczące plamy na skórze (czyli odblaski światła) to zło w czystej postaci. Potrafią zaprzepaścić skądinąd doskonałe zdjęcie — bo co zrobić z portretem, na którym sfotografowana osoba wygląda, jak gdyby cała błyszczała od potu? Co innego, jeśli fotografujesz maratończyka — wówczas połysk skóry jest wręcz wskazany — ale na pewno nie będzie mile widziany w przypadku studyjnego, pozowanego zdjęcia. Na szczęście można wówczas sięgnąć po narzędzie Clone Stamp (Stempel) i sprawnie pozbyć się połyskujących miejsc oraz przeoczonych cieni. Działanie tego narzędzia polega na kopiowaniu fragmentów z jednego miejsca obrazu w inne (patrz Rysunek 10-8).

U góry: To zdjęcie można byłoby z powodzeniem oprawić, gdyby nie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required