O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Mapowanie obrazów

Dwa obrazy można nałożyć na siebie w taki sposób, by pierwszy dokładnie odzwierciedlał kontury i kształt drugiego, z uwzględnieniem wszelkich zakamarków i wypukłości. Do uzyskania tego fascynującego efektu potrzebna jest mapa przemieszczeń, czyli obraz w skali szarości, którego Photoshop używa do wymodelowania obrazu na podstawie kształtu sfotografowanego obiektu. Za pomocą tej techniki można na przykład w pocieszny sposób przetworzyć zdjęcia rodziny i przyjaciół. Nic nie stoi na przeszkodzie, by wziąć na przykład zdjęcie obwodu drukowanego i nanieść je na ciało albo twarz na zdjęciu portretowym, jak na Rysunek 7-28. Oto jak należy to zrobić:

Rysunek 7-28. Za pomocą mapy przemieszczeń możesz nałożyć na skórę najdziwniejsze tekstury. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required