O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie obrazów HDR

Gdy nabierzesz wprawy w posługiwaniu się histogramami („Histogram, czyli góry informacji”), zapewne zwrócisz uwagę na fakt, że bardzo niewiele zdjęć obejmuje cały zakres tonalny — od cieni do świateł. Znacznie częściej bywa tak, że większa część informacji o obrazie jest skupiona po jednej stronie histogramu; to zaś oznacza, że na zdjęciu ładnie wyglądają albo światła, albo cienie, ale rzadko kiedy i jedno, i drugie. Dzieje się tak dlatego, że aparaty cyfrowe w ramach jednej ekspozycji są zdolne zarejestrować tylko ściśle określoną część spektrum tonalnego. Jeśli fotografujesz scenę z bardzo jasnymi i bardzo ciemnymi obiektami — na przykład czarnego kota na jasnym tle — to musisz wybrać, na pokazaniu którego elementu sceny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required