O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Akcentowanie kolorów

Po skorygowaniu kolorystyki oraz ekspozycji zdjęcia możesz przystąpić do zabawy z akcentowaniem barw i zwiększaniem ich nasycenia. Wiesz już, jak można to robić w module Camera Raw za pośrednictwem suwaków Clarity (Przejrzystość), Vibrance (Jaskrawość) oraz Saturation (Nasycenie). W samym Photoshopie można użyć dwóch spośród trzech wymienionych parametrów — parametr Clarity (Przejrzystość) jest bowiem wyłączną domeną Camera Raw... na razie!

Wzmacnianie kolorów

Po skorygowaniu kolorystyki zdjęcia za pomocą technik opisanych w tym rozdziale możesz zaakcentować barwy tak, by aż kłuły w oczy. Jeden z najprostszych sposobów na wzmocnienie kolorów polega na zastosowaniu warstwy korekcyjnej Vibrance (Jaskrawość) — patrz Rysunek 9-27 ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required