O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wyostrzanie w Camera Raw

W kilku ostatnich edycjach Camera Raw — a zwłaszcza w wersji 6, dołączonej do Photoshopa CS5 — możliwości tego modułu w zakresie wyostrzania uległy zdecydowanej poprawie: zminimalizowano efekt halo i poprawiono algorytmy redukcji szumów (według Adobe moduł jest teraz pod tym względem lepszy niż specjalizowane rozszerzenia typu Noise Ninja — patrz „Noise Ninja”). Wyostrzanie w module Camera Raw jest wykonywane w taki sposób, by miało wpływ wyłącznie na jasność obrazu, a nie na jego kolorystykę.

Pomimo tych zalet, czy należy używać modułu Camera Raw do wyostrzania? Odpowiedź brzmi: tak, ale jeśli nie zamierzasz w jakiś istotny sposób edytować zdjęcia w Photoshopie. Jeżeli planujesz poddać fotografię skomplikowanym przeróbkom ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required