O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Usuwanie szumu

Zdjęcia zrobione w słabym świetle albo przy dużej wartości ISO (za pomocą tego ustawienia można zwiększyć czułość matrycy aparatu na światło) mogą się cechować dużą zawartością szumu, czyli ziarnistych kropek i cętek. Chociaż w Rozdział 11. poznałeś niemało sposobów na zmniejszenie ilości szumu, to jeśli masz do czynienia z wyjątkowo ważną fotografią, być może powinieneś raczej użyć jednego z opisanych niżej pluginów, które specjalizują się w jego usuwaniu.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required