O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Wybieranie pojedynczych barw

Kolejny krok po wybraniu kolorów przeznaczonych do użycia w projekcie polega na opanowaniu umiejętności posługiwania się nimi w Photoshopie. Zgodnie z tym, o czym przeczytałeś w Rozdział 1., bieżące kolory można zmieniać za pomocą próbek znajdujących się w dolnej części paska narzędzi. Ale jak większość zadań w Photoshopie, tak i to można wykonać na wiele różnych sposobów: kolory da się wybierać także za pomocą okna dialogowego Color Picker (Próbnik kolorów), narzędzia Eyedropper (Kroplomierz) oraz paneli Color (Kolor) i Swatches (Próbki). Wszystkie wymienione możliwości zostały omówione w tej części rozdziału.

Okno Color Picker (Próbnik kolorów)

W celu wybrania koloru do malowania kliknij próbkę bieżącego koloru narzędzia, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required