O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Kolejne spotkanie z narzędziem Brush (Pędzel)

W poprzednich rozdziałach używałeś już narzędzia Brush (Pędzel) do bardzo wielu zadań: edytowania masek, tworzenia zaznaczeń, kolorowania czarno-białych zdjęć, etc. W tej części rozdziału przeczytasz o tym, jak nim malować, a warto wiedzieć, że w Photoshopie CS6 malowanie przebiega znacznie naturalniej niż w starszych wersjach programu. Najpierw musisz jednak trochę lepiej poznać mechanizmy działania narzędzia Brush (Pędzel). Zacznij od włączenia go za pomocą klawisza B lub przycisku na pasku narzędzi Photoshopa (patrz Rysunek 12-11).

W zestawie z narzędziem Brush (Pędzel) znajdziesz narzędzia Pencil (Ołówek) — patrz , oraz Color Replacement (Zastępowanie kolorów) — patrz . Do przełączania między poszczególnymi narzędziami z tego zestawu służy skrót Shift+B. Naciśnij go tyle razy, ile będzie trzeba, aby włączyć narzędzie Brush (Pędzel). Następnie za pomocą ustawień na pasku opcji określ średnicę pędzla, wybierz rodzaj końcówki, zmień poziom krycia i w razie potrzeby skonfiguruj pozostałe parametry

Rysunek 12-11. W zestawie z narzędziem Brush (Pędzel) znajdziesz narzędzia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required