O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Tworzenie i edytowanie tekstu

W Photoshopie można tworzyć najróżniejsze napisy — nie tylko najzwyklejsze, poziome, lecz także na przykład pionowe, czytane od góry do dołu. Ponadto tekst może opływać dowolny kształt lub zostać umieszczony w jego wnętrzu. Niezależnie od rodzaju tekst trafia na specjalne warstwy, zwane warstwami tekstowymi. Warstwy tekstowe można poddawać takim samym przekształceniom jak zwykłe warstwy dokumentu (Rozdział 3.) — zmieniać ich poziom krycia, tryb mieszania, dodawać do nich efekty itp. Warstwy tekstowe w panelu Layers (Warstwy) są oznaczone dużymi literami „T”, łatwo więc je zauważyć. Photoshop automatycznie nazywa nowe warstwy tekstowe od pierwszych słów, które się na nich znajdują, ale podobnie jak to ma miejsce w ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required