O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Inne rozszerzenia

Większość pluginów opisanych w tej części rozdziału służy do wykonywania konkretnych zadań, takich jak konwersja zdjęć na czerń i biel, powiększanie, tworzenie obrazów HDR, projektowanie stron WWW, rejestrowanie operacji itp.

Silver Efex Pro

Trudno nazwać ten plugin prozaicznym konwerterem kolorowych zdjęć na czarno-białe; to raczej wirtualna ciemnia fotograficzna, umożliwiająca uzyskanie naprawdę niesamowitych efektów (Rysunek 19-8), której można użyć także w celu skorygowania zdjęć już uprzednio przekształconych na skalę szarości. Plugin oferuje ponad 30 gotowych wariantów konwersji na czerń i biel oraz oczywiście umożliwia tworzenie własnych. Za pomocą suwaków można wprowadzać globalne poprawki, zaś przy użyciu punktów kontrolnych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required