O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Otwieranie oraz importowanie wideoklipów

Zdecydowanie najłatwiejszy sposób na utworzenie nowego projektu polega na otwarciu dowolnego filmu. Co prawda Photoshop nie utworzy wówczas takich linii pomocniczych jak w przypadku pustego projektu wideo, którego tworzenie zostało opisane w poprzedniej części rozdziału, ale zawsze można dodać je ręcznie (więcej informacji o tworzeniu linii pomocniczych oraz posługiwaniu się nimi znajdziesz w Szczypta wiedzy: Rozmiar dokumentu a obszar roboczy).

Notatka

Photoshop obsługuje pokaźną liczbę formatów wideo, takich jak MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MOV, AVI oraz FLV (jeśli na komputerze jest zainstalowany program Adobe Flash), i umożliwia zapisywanie sekwencji obrazów (czyli umieszczanie każdej klatki filmu w osobnym ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required