O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Importowanie zdjęć i zarządzanie nimi

Proces importowania zdjęć w programie Bridge jest niezmiernie prosty, a przy okazji umożliwia przeprowadzenie uciążliwych czynności związanych z porządkowaniem cyfrowych zbiorów. W trakcie importowania można na przykład automatycznie zmieniać nazwy zdjęć, dodawać do nich słowa kluczowe, opisy oraz informacje o prawach autorskich. Możesz też zatroszczyć się o ich archiwizację (na przykład na zewnętrznym dysku twardym podłączonym do komputera lub w innym miejscu wewnętrznego dysku).

W celu zaimportowania zdjęć najpierw upewnij się, że do komputera jest podłączony czytnik kart pamięci (patrz ramka w Szczypta wiedzy: Wskazówki dotyczące importowania zdjęć), a potem wydaj polecenie File/Get Photos from Camera ( ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required