O'Reilly logo

Photoshop CS6/CS6 PL. Nieoficjalny podr?cznik by Lesa Snider

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Prezentowanie prac

Program Bridge oferuje kilka funkcji służących do eleganckiego prezentowania gotowych prac, takich jak kreator estetycznych pokazów slajdów czy panel Output (Wyjście), który umożliwia tworzenie dokumentów PDF oraz galerii internetowych. Za pomocą panelu Export (Eksportuj) możesz zautomatyzować publikowanie zdjęć na popularnych serwisach internetowych (takich jak Facebook, Flickr czy Photoshop.com) oraz proces konwersji zdjęć RAW na format JPEG. Zapraszam do czytania!

Tworzenie pokazu slajdów

Jeśli chciałbyś zaprezentować swoje prace klientowi albo komuś z rodziny, możesz szybko odfiltrować tylko te najbardziej udane (Rysunek 21-4, nieco wcześniej w tym rozdziale), a potem odtworzyć je w programie Bridge w postaci pełnoekranowego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required