O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Projektowanie relacyjnej bazy danych

Począwszy od Rozdział 2., pracowaliśmy nad bardzo prostą bazą danych przechowującą listę dowcipów. Zawierała ona jedną tabelę, o nazwie joke. Choć baza ta sprawdziła się jako wprowadzenie w świat SQL, jest to jedynie bardzo prosty przykład, niewystarczający do zilustrowania dużo szerszej problematyki projektowania baz danych. W tym rozdziale rozbudujemy ten przykład i poznamy dalsze mechanizmy MySQL. Pozwoli to czytelnikowi dostrzec, na czym naprawdę polegają ogromne możliwości poznawanego narzędzia.

Należy zdawać sobie sprawę, że w tym podrozdziale omówię kilka obszernych zagadnień w bardzo pobieżny i mało sformalizowany sposób. Jak każdy magister informatyki chętnie przyzna, projektowanie baz danych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required