Rozdział 5. Projektowanie relacyjnej bazy danych

Począwszy od Rozdział 2., pracowaliśmy nad bardzo prostą bazą danych przechowującą listę dowcipów. Zawierała ona jedną tabelę, o nazwie joke. Choć baza ta sprawdziła się jako wprowadzenie w świat SQL, jest to jedynie bardzo prosty przykład, niewystarczający do zilustrowania dużo szerszej problematyki projektowania baz danych. W tym rozdziale rozbudujemy ten przykład i poznamy dalsze mechanizmy MySQL. Pozwoli to czytelnikowi dostrzec, na czym naprawdę polegają ogromne możliwości poznawanego narzędzia.

Należy zdawać sobie sprawę, że w tym podrozdziale omówię kilka obszernych zagadnień w bardzo pobieżny i mało sformalizowany sposób. Jak każdy magister informatyki chętnie przyzna, projektowanie baz danych ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.