O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Struktura kodu PHP

Zanim rzucisz się z zapałem do dalszego ulepszania witryny z bazą dowcipów, dobrze by było, gdybyś poświęcił nieco czasu na rozwinięcie swoich umiejętności pracy z PHP. W tym rozdziale chciałbym pokazać kilka ważnych technik dotyczących struktury kodu.

Metody programowania strukturalnego przydają się w niemal każdym projekcie PHP, poza najprostszymi. W Rozdział 3. pokazałem już, jak dzielić kod na pliki: kontrolera i zarządzanych przez niego szablonów. Pozwala to oddzielić logikę pracującej na serwerze aplikacji od kodu HTML służącego do wyświetlania generowanej przez tę logikę treści. Efekt taki pozwala uzyskać właściwe stosowanie polecenia include.

Język PHP oferuje wiele innych mechanizmów ułatwiających nadawanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required