Rozdział 6. Struktura kodu PHP

Zanim rzucisz się z zapałem do dalszego ulepszania witryny z bazą dowcipów, dobrze by było, gdybyś poświęcił nieco czasu na rozwinięcie swoich umiejętności pracy z PHP. W tym rozdziale chciałbym pokazać kilka ważnych technik dotyczących struktury kodu.

Metody programowania strukturalnego przydają się w niemal każdym projekcie PHP, poza najprostszymi. W Rozdział 3. pokazałem już, jak dzielić kod na pliki: kontrolera i zarządzanych przez niego szablonów. Pozwala to oddzielić logikę pracującej na serwerze aplikacji od kodu HTML służącego do wyświetlania generowanej przez tę logikę treści. Efekt taki pozwala uzyskać właściwe stosowanie polecenia include.

Język PHP oferuje wiele innych mechanizmów ułatwiających nadawanie ...

Get PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.