O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. System zarządzania treścią (CMS)

Tym, co odróżnia stronę WWW przeznaczoną do wyświetlania informacji z bazy danych od witryny, której funkcjonowanie w całości opiera się na informacjach z serwera bazy (ang. database-driven website), jest system zarządzania treścią (ang. content management system, CMS). System taki przyjmuje postać zbioru stron dostępnych jedynie użytkownikom uprawnionym do wprowadzania zmian. Jest on interfejsem administracyjnym bazy danych, który pozwala przeglądać i zmieniać przechowywane informacje bez konieczności operowania instrukcjami SQL.

Początki systemu CMS zbudowaliśmy w końcowej części Rozdział 4., kiedy dodaliśmy formularze pozwalające dodawać i usuwać dowcipy oraz przycisk Usuń. Choć są to mechanizmy niewątpliwie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required