O'Reilly logo

PHP i MySQL. Od nowicjusza do wojownika ninja by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Zarządzanie bazami MySQL

Podstawą większości dobrze zaprojektowanych witryn opartych na treści jest relacyjna baza danych. W tej książce do tworzenia bazy danych wykorzystano system RDBMS (ang. Relational Database Management System) MySQL. Bazy MySQL są często stosowane przez programistów witryn internetowych, ponieważ są bezpłatne, a serwery MySQL można stosunkowo łatwo skonfigurować. W Rozdział 10. pokazano, że początkujący użytkownik „uzbrojony” w odpowiednie instrukcje może przygotować i uruchomić serwer MySQL w niecałe pięć minut, a po zdobyciu doświadczenia można to zrobić nawet w mniej niż dwie minuty!

Jeśli chcesz skonfigurować serwer MySQL tylko w celu uruchomienia kilku przykładów i przeprowadzenia pewnych eksperymentów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required