Rozdział 7. Instrukcje ze słowem kluczowym CASE

Wyposażeni w podstawową wiedzę na temat składni języka SQL, powoli możemy zacząć zgłębiać możliwości zastosowania szczególnie użytecznego słowa kluczowego, jakim jest operator JOIN. Zanim jednak przejdziemy do omówienia jego bezspornych zalet, przyjrzyjmy się pokrótce sposobom użycia niezwykle przydatnej instrukcji CASE. Dzięki niej bowiem na podstawie zdefiniowanego warunku lub zestawu warunków logicznych możemy zastąpić wartości w danej kolumnie inną wartością[1].

Składnia instrukcji CASE

Instrukcja języka SQL zawierająca słowo kluczowe CASE pozwala na przypisanie wartościom znajdującym się w wybranej kolumnie w tabeli innych wartości, które spełniają podany w instrukcji warunek lub zestaw warunków ...

Get Pierwsze kroki z SQL now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.