O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Konwerter analogowo-cyfrowy — część 2.

Dokładny woltomierz i wykrywacz kroków

W Rozdział 7. przedstawiłem podstawy użytkowania konwertera AC przekształcającego napięcia analogowe w liczby, których można było użyć w programach dla układu AVR. W tym rozdziale omówię kilka dodatkowych funkcji, które pozwalają na współpracę z różnymi rzeczywistymi urządzeniami.

Teraz będzie można się przekonać, że nie wszystkie urządzenia generują napięcia w zakresie od 0 V do 5 V, w którym pracuje konwerter AC układu AVR, a to oznacza, że trzeba zająć się skalowaniem napięcia wejściowego. Czasami można też stwierdzić, że potrzebna jest nieco większa dokładność niż rozdzielczość 10 bitów realizowana przez wbudowany konwerter. W takiej sytuacji rozwiązaniem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required