O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. 12C

Protokołującego termometr cyfrowy

I2C to niezwykle popularny protokół komunikacji mikrokontrolerów z małymi czujnikami, a dzisiaj również z różnymi urządzeniami wymagającymi większych szybkości przesyłu danych. Jego główną zaletą jest możliwość połączenia wielu różnych urządzeń za pomocą zaledwie dwóch przewodów, przez co bardziej przypomina sieć. Jeżeli musisz podłączyć do swojego mikrokontrolera urządzenie I2C, w tym rozdziale znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Będziemy tu kontynuować prace rozpoczęte w Rozdział 16., które zmierzały do zbudowania protokołującego termometru cyfrowego. Gdy wykorzystasz pamięć EEPROM SPI z poprzedniego rozdziału, taki termometr będzie w stanie zapamiętać zmiany wartości temperatury przez ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required