O'Reilly logo

Programowanie układów AVR dla praktyków by Elliot Williams

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. EEPROM

Układ AVR jako szyfrator i deszyfrator

W Rozdział 16. używaliśmy zewnętrznej pamięci EEPROM do przechowywania większych ilości nieulotnych danych. W projekcie protokołującym dane było to doskonałe rozwiązanie, bo pamięć EEPROM pozwala na długotrwałe przechowywanie sporych ilości danych przy minimalnym zużyciu energii. Jeżeli jednak chodzi tylko o to, żeby kilka bajtów konfiguracji przetrwało odłączenie zasilania, wykorzystywanie dodatkowego układu i komunikacja przy użyciu protokołów SPI lub I2C wydają się być lekką przesadą. Dlatego właśnie projektanci układów w firmie Atmel wyposażyli każdy układ z serii ATmega w niewielką ilość wbudowanej pamięci EEPROM.

W tym rozdziale zmienimy układ AVR w system szyfrujący i deszyfrujący ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required