O'Reilly logo

Projektowanie interfejsów. Sprawdzone wzorce projektowe by Jenifer Tidwell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Listy

W tym rozdziale omawiam tylko jeden temat: przedstawianie list w interaktywnym środowisku. Mam na myśli same listy i ich elementy. Właściwe dane — złożone i ustrukturyzowane zbiory danych — opiszę dopiero w Rozdział 7.

Możesz się dziwić, dlaczego listy zasługują na własny rozdział?

Zastanów się nad tym, ile różnych rodzajów elementów przedstawia się w listach: artykuły, strony, zdjęcia, pliki wideo, mapy, książki, gry, filmy, seriale, produkty, wiadomości e-mailowe, wpisy blogowe, aktualizacje statusu, posty na forum, komentarze, wyniki wyszukiwania, ludzi, wydarzenia, pliki, dokumenty, aplikacje, linki, adresy URL, narzędzia, tryby, czynności... Tu możesz dopisać, co Ci jeszcze przyjdzie do głowy!

Praktycznie na każdej w miarę ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required